Các câu hỏi tự đánh giá

Các câu hỏi tự đánh giá

Quý vị có bị nguy cơ vì chơi cờ bạc hay không? Hãy trả lời các câu hỏi.

Hãy nghĩ về 12 tháng qua…

  1. Quý vị đã đặt cược nhiều hơn mức quý vị thực sự có thể bị thua?
  2. Quý vị có cần phải chơi cờ bạc với số tiền lớn hơn để có được cùng cảm giác hứng khởi hay không?
  3. Quý vị có quay trở lại vào một ngày khác để tìm cách gỡ lại số tiền bị thua hay không?
  4. Quý vị có vay tiền hoặc bán bất cứ thứ gì để chơi cờ bạc hay không?
  5. Quý vị cảm thấy có lẽ mình có vấn đề về cờ bạc hay không?
  6. Có ai chỉ trích việc quý vị đặt cược hoặc nói rằng quý vị có vấn đề về cờ bạc hay không, bất kể quý vị nghĩ điều đó đúng hay sai?
  7. Quý vị có cảm thấy có lỗi về cách quý vị chơi cờ bạc hoặc những gì xảy ra khi quý vị chơi cờ bạc hay không?
  8. Việc chơi cờ bạc có gây ra cho quý vị bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe, kể cả căng thẳng tâm lý hay lo âu hay không?
  9. Việc quý vị chơi cờ bạc có gây ra bất kỳ vấn đề tài chánh nào cho quý vị hay gia đình hay không?